sobota, 26 kwietnia 2014

Oława- Dolina Odry- Grądy Odrzańskie i wodospad.Oława , Grądy Odrzańskie
iformacje stąd
” Grądy Odrzańskie to ostoja rozciągająca się na długości prawie 70 km w szerokiej na około 10 km dolinie Odry. Położona jest na terenie Niziny Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej. Granica ostoi sięga na południowym wschodzie do miejscowości Dobrzeń Wielki (pod Opolem), a na zachodzie znajduje się na terenie miasta Wrocław. Pierwotnie dolinę tą ukształtowała woda z topniejącego lądolodu, potem zaczął ją przekształcać człowiek. Wraz z rozwojem rolnictwa i innych dziedzin gospodarki, pojawiły się liczne rowy melioracyjne i wały przeciwpowodziowe. Miasta położone w obrębie lub w pobliżu Grądów Odrzańskich (Wrocław, Oława, Brzeg i Opole) to miejscowości o bardzo długiej (wielowiekowej) historii i tradycji.

GRĄDY -to wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów i dębów, oraz z udziałem różnych innych gatunków. 

Ostoja „Grądy Odrzańskie” została utworzona przede wszystkim w celu ochrony rzadkich, lęgowych gatunków ptaków zamieszkujących zarówno podmokłe jak i zalesione obszary doliny Odry. Niejako przy okazji chronione są siedliska innych gatunków zwierząt, zarówno kręgowców, jak i owadów. Często są to zbiorowiska roślinne zawierające rzadkie i chronione gatunki roślin.

wodospad na Odrze (w tle)

dęby na wale


rzeka Odra


Koniecznie Tomek musiał "zdobyć" t ę "górę "
Na szczęście poddali się z tatą w połowie

Tomek znalazł glinę i uparł się, że ją zabiera...
zgodziłam się
Ps. a to było 2 tygodnie temu....

Ps 2. Spotkaliśmy tam oko w oko dwie sarenki!!!

1 komentarz:

Dziękuje za twój komentarz :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...